Privacy Statement


Verzamelen van persoonsgegevens via de website
We verzamelen geen persoonsgegevens.

Verzamelen van analytische gegevens
We gebruiken Google Analytics om het bezoek aan de site te monitoren. Dat gebeurt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens; zo zijn de IP-adressen geanonimiseerd.

Klachten
Klachten over deze site en/of het verzamelen van bezoekersgegevens kun je sturen naar 
guide@leadersinnature.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Leaders in Nature 
Bergstraat 26
6301 AD Valkenburg aan de Geul
Nederland

+31 (0)6 463 163 56
guide@leadersinnature.nl

Kamer van Koophandel: 14131273
BTW: NL003448151B21

Copyright © 2020, Raymond Leenders. Alle rechten voorbehouden.